Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van verpleegtechnische handelingen door welzijnsmedewerkers (SPW, SPH en MMZ)

Workshops Zorg & Welzijn

De informatieve en praktische workshops gaan in op de (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen volgens de BIG wetgeving, die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening van de welzijnsmedewerker. De workshops zijn bedoeld als bij- en nascholingsactiviteit in het kader van bekwaam worden en bekwaam blijven. De instelling waar de betreffende medewerker werkzaam is, is echter verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke bevoegdheid.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Medewerkers in de zorg- en welzijnsinstellingen, op niveau 3, en 4.

Toelatingsvoorwaarden

Medewerkers die werkzaam zijn in een bepaalde zorgsituatie waarin bekwaamheid voor een verpleegtechnische vaardigheid is vereist.

Inhoud

De verschillende (voorbehouden) verpleegtechnische handelingen kunnen in pakketvorm worden samengesteld, zodat aan de behoefte van de individuele cursist of de zorginstelling voldaan kan worden. Tot de mogelijkheden behoren:
- wonden verzorgen: met uitzondering van zwarte wonden;
- maagsonde, stoma en blaaskatheter observeren, controleren en verzorgen;
- sondevoeding toedienen;
- monsters verzamelen ten behoeve van diagnostiek (steriel en niet steriel materiaal);
- eerste hulp verlenen bij verwondingen, vergiftigingen, verstikking, verslikken;
- eerste hulp bij ademstilstand, circulatiestilstand;
- medicijnen toedienen per injectie (subcutaan) - dit betreft een voorbehouden handeling.
Binnen de verschillende workshops wordt ingegaan op de BIG wetgeving, anatomische aspecten, protocollen, theoretische informatie over de vaardigheid eventueel gekoppeld aan een specifiek ziektebeeld, interactie en communicatie met de zorgvrager rondom de vaardigheid, voorlichting, demonstratie van de vaardigheid en het oefenen van de vaardigheid.

Diplomering/certificering

De cursist ontvangt bij voldoende deelname een certificaat.


 
Opleidingscode
Maatwerk
Opleidingsduur
Variërend van 1 tot meerdere dagdelen, afhankelijk van het gekozen pakket. Dit kan op maat worden aangepast.
Startdatum
In overleg
Kosten
Op aanvraag
Contactinformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsopleidingen, telefoon (0223) 611 310.