Informatie


Avondopleiding groen - Aankomend Hovenier

Tuin, Park & Landschap

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
  • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud


Voor wie is de cursus bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die beroepshalve in het betreffende vak geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn, of daarin willen gaan werken. Het verwerven van praktijkervaring tijdens deze opleidingen is erg belangrijk.

Inhoud
- Materialenkennis: houtachtige en kruidachtige gewassen
- Bodem- en bemestingsleer

Subsidiemogelijkheden
Als u bent, of uw werkgever is, aangesloten bij het fonds Colland Arbeidsmarkt kan er een subsidie worden aangevraagd voor cursuskosten. Klik voor meer informatie op deze link. Per 1 juli 2018 gaan de genoemde vergoedingen voor de VHG-branche-opleidingen omhoog van € 1000,00 naar € 1500,00 en de diploma-bonus gaat van € 250,00 naar € 500,00. Dus als werknemer in de hoveniers-CAO wordt de hele cursus vergoed!

Brochure
Voor meer informatie klik hier voor brochure.Informatie