Informatie


BBL opleiding Pedagogisch werk Onderwijsassistent niv. 4

Zorg en Welzijn

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
  • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud

Je kunt binnen één jaar onderwijsassistent worden met onze BBL-opleiding Pedagogisch werk Onderwijsassistent. Als je al een pedagogisch diploma mbo niveau 3 hebt, start je in november. Heb je een mbo niveau 3 opleiding in een ander vakgebied, dan start je in september. Je begint dan met een basistraject pedagogiek.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is speciaal voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs of in het onderwijs willen gaan werken. De onderwijsassistent werkt in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, speciaal onderwijs of in de volwasseneneducatie. Hij of zij assisteert de docent door leerlingen individueel of in kleine groepen te begeleiden. De assistent werkt samen met de docent, maar ook met andere beroepsbeoefenaars zoals administratieve en facilitaire medewerkers. De assistent heeft geen zelfstandige verantwoordelijkheid binnen het onderwijsproces (het lesgeven). De onderwijsassistent kan ook werkzaam zijn bij een integraal kind centrum of een brede school waar opvang en onderwijs worden gecombineerd. Het voorbereiden en klaarzetten van activiteiten behoren ook tot het takenpakket. De onderwijsassistent heeft een belangrijke rol in de taalontwikkeling van leerlingen. In het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs hebben ze vooral een verzorgend-pedagogische en didactische rol.

Inhoud                                                                                                                                                                                                                          In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:                                                                                                                          Beroepsspecifieke onderdelen                                                                                                                                                                             

B1-K1: Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling

B1-K2: Werken aan kwaliteit en deskundigheid Profieldeel

P3-K1: Uitvoeren van lesactiviteiten in overleg met de leraar                                                                                                                          

P3-K2: Uitvoeren van taken rondom de lessen

Door middel van de aangeboden vakinhoud leer je alles wat je nodig hebt voor het werken als onderwijsassistent.                      Tijdens de opleiding bieden wij ook de Algemeen Vormende Vakken (AVO) aan. Dit zijn de vakken Nederlandse taal, rekenen en SLB (studieloopbaanbegeleiding).

Informatie en inschrijven                                                                                                                                                                                                              Klik hier voor het inschrijfformulier.

Start

Inschrijven voor een BBL-opleiding is mogelijk als je werkzaam bent bij een onderwijsorganisatie als flexwerker, stagiair of als vaste medewerker en toestemming hebt van jouw werkgever. Voor de beroepspraktijkvorming werk je minimaal 16 uur per week bij een school.

Voor de werkgever
De werkgever kan gebruik maken van de subsidie praktijkleren. Dit kan een subsidie opleveren van maximaal € 2.700,- per deelnemer per schooljaar

Benodigdheden
Voor het volgen van de opleiding op het ROC Kop van Noord-Holland dient u in het bezit te zijn van een laptop.

Geschikte vervolgopleiding
Afhankelijk van persoonlijke belangstelling, vermogens en ervaring is het mogelijk om door te stromen naar het Pabo of HBO.Informatie