Informatie


Medical Care (STCW)

Maritiem

 • Inleiding en inhoud
 • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
 • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud

Hygiëne aan boord, letselbehandeling maar ook een shock leren behandelen, het aanleggen van een infuus, lichamelijk onderzoek doen en brandwonden verzorgen. Het zijn allemaal onderdelen van de praktische cursus Medical Care. Tijdens de cursus leren deelnemers vaardigheden en die worden continu getoetst. In de opleiding doen simulanten van Lotus mee, waardoor de praktijksituatie realistisch wordt nagedaan. De theorielessen ondersteunen bij de te verwerven vaardigheden. De cursus wordt door ervaren docenten (arts, docent verpleegkunde) gegeven. 

Voor wie is de cursus bedoeld?

De trainingen Medical First Aid en Medical Care zijn voor alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. De kapitein en de verantwoordelijken voor medische hulp aan boord, moeten de certificaten Medical First Aid en Medical Care hebben. In een aantal gevallen is het certificaat Medical First Aid voldoende. Denk hierbij aan schepen die varen op de Nederlandse territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk. Hierbij is het namelijk in een geval van een calamiteit mogelijk dat er medische ondersteuning vanaf de wal geleverd kan worden.

Inhoud

De eerste twee dagen van de cursus zijn gelijk aan de cursus Medical First Aid. De deelnemers leren klachten en symptomen herkennen, zodat adequate hulpverlening mogelijk is en ze via de Radio Medische Dienst advies kunnen inwinnen. Verder vindt training plaats in:

 • Hygiëne aan boord
 • Basic life support
 • Letselbehandeling
 • Wondverzorging
 • Bloedstelping
 • Brandwondenzorg
 • Het handelen rond ziekten
 • Vergiftigingen
 • Gewondentransport
 • Verdrinking/onderkoeling
 • Hoe te handelen bij een sterfgeval


De laatste drie dagen van de cursus Medical Care bestaan uit een viertal leereenheden:

 • het doen van lichamelijk onderzoek en het stellen van een diagnose
 • het behandelen van wonden, inclusief brandwonden
 • het behandelen van een shock en het toedienen van een infuus
 • aanvullende vaardigheden op het gebied van gezondheidszorg, zoals het geven van medicatie (oraal of per injectie).


Informatie