Informatie


Medical Care (STCW)

Maritiem

 • Inleiding en inhoud
 • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
 • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud

Voor wie is de cursus bedoeld?
De trainingen medical First Aid en Medical Care zijn geïntroduceerd voor alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. De kapitein en degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord moeten beschikken over certificaten. In een aantal gevallen kan worden volstaan met het certificaat Medical First Aid, bijvoorbeeld op schepen op reizen territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee. De reden hiervoor is dat in het geval van een calamiteit medische ondersteuning vanaf de wal beschikbaar kan zijn.

Inhoud
De eerste twee dagen van de cursus zijn gelijk aan de cursus Medical First Aid. De deelnemers worden getraind in het herkennen van klachten en symptomen zodat adequate hulpverlening mogelijk is en via de Radio Medische Dienst advies gevraagd kan worden. Verder vindt training plaats in:

 • hygiëne aan boord
 • basic life support
 • letselbehandeling
 • wondverzorging
 • bloedstelping
 • Brandwondenzorg
 • het handelen rond ziekten
 • vergiftigingen
 • gewondentransport
 • verdrinking/onderkoeling
 • hoe te handelen bij een sterfgeval


De laatste drie dagen van de cursus Medical Care bestaan uit een viertal leereenheden:

 • het doen van lichamelijk onderzoek en het stellen van een diagnose
 • het behandelen van wonden, inclusief brandwonden
 • het behandelen van een shock en het toedienen van een infuus
 • aanvullende vaardigheden op het gebied van gezondheidszorg, zoals het geven van medicatie (oraal of per injectie).

De cursus is praktisch van opzet. Dit betekent dat de aan te leren vaardigheden en het toetsen daarvan de uitgangspunten vormen van deze opleiding. Tijdens de opleiding wordt er geoefend met Lotussimulanten waarmee de praktijksituatie wordt nagebootst. De theorielessen staan ten dienste van de te verwerven vaardigheid. De cursus wordt door ervaren docenten (arts, docent verpleegkunde) gegeven. 

Informatie