Informatie


Medical First Aid (STCW)

Maritiem

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
  • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud

Voor wie is de cursus bedoeld?
De training Medical First Aid is geïntroduceerd voor alle scheepstypen binnen de koopvaardij, de visserij en de zeilvaart. De kapitein en degenen die verantwoordelijk zijn voor de medische hulp aan boord moeten beschikken over beide certificaten (Medical First Aid en Medical Care). In een aantal gevallen kan worden volstaan met het certificaat Medical First Aid, bijvoorbeeld op schepen op reizen territoriale zee en de aansluitende zone van het Koninkrijk grenzend aan de Nederlandse territoriale zee. De reden hiervoor is dat in het geval van een calamiteit medische ondersteuning vanaf de wal beschikbaar kan zijn.

Inhoud
De deelnemers worden getraind in het herkennen van klachten en symptomen zodat adequate hulpverlening mogelijk is en via de Radio Medische Dienst advies gevraagd kan worden. Verder vindt training plaats in:• basic life support• wondverzorging• brandwondenzorg• vergiftigingen• verdrinking/onderkoeling

• hoe te handelen bij een sterfgeval

De inhoud van alle cursussen voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in sectie A-VI/4, tabel A-VI/4-1, hoofdstuk VI van de 'International Convention of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended', (including Manila 2010 amendments).

Informatie