Informatie


Open dagen - Licentieverlengingen Gewasbescherming

Licentieverlengingen Gewasbescherming

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis

Inleiding en inhoud

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzorgt regelmatig bij open dagen van bedrijven en instellingen de registratie van de deelnemers voor het verlengen van hun spuitlicentie. U kunt zich inschrijven voor een bepaald evenement door helemaal onderaan deze pagina op de datum van het evenement te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen.         


Datum en locatie

Vrijdag 24 mei 2019, 09.15-12.30 of 13.00-16.15. Het maakt voor de aanmelding niet uit of u ’s morgens of ’s middags komt.

Locatie: Proeftuin Innoventis, Zandvaart 5A, 1764 NJ Breezand

Inhoud
Licentieverlenging – thema Teelt. Doelgroep: Bloembollentelers.
De toekomstige gereedschapskist voor gewasbescherming in de bollenteelt.
De deelnemers doen in groepjes van maximaal 15 deelnemers een begeleide rondgang langs de veldproeven en een aantal items: o.a. Bolontsmetting met ECA water, Bacteriepreparaat tegen vuur, natuurlijk bemesting, Teeltregistratie en sensoren, NGO’s. 

Maximaal 100 deelnemers.

Kosten
D
e kosten bedragen bij digitale aanmelding vooraf € 35,00, vrijgesteld van BTW.
Bij aanmelding op de dag zelf zijn de kosten € 45,00, vrijgesteld van BTW, maar dit is alleen mogelijk als het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt.

 


Informatie