Informatie


Open dagen - Licentieverlengingen Gewasbescherming

Licentieverlengingen Gewasbescherming

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis

Inleiding en inhoud

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzorgt regelmatig bij open dagen van bedrijven en instellingen de registratie van de deelnemers voor het verlengen van hun spuitlicentie. U kunt zich inschrijven voor een bepaald evenement door helemaal onderaan deze pagina op de datum van het evenement te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen.         

Datum, locatie en inhoud

1. Open dag Delphy Bloembollen Lisse, donderdag 19 september 2019, 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Proeftuin Delphy Bloembollen, Heereweg 466, 2161 DH Lisse.
Inhoud: Thema Veilighed & Techniek. Doelgroep: Bloembollentelers.
Per 1 januari 2020 worden nieuwe voorschriften m.b.t. spuittechniek en driftreductie van kracht. Tijdens deze bijeenkomst worden deze nieuwe richtlijnen gepresenteerd en worden technische mogelijkheden aangegeven om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen. Daarnaast worden niet-chemische methoden aangereikt om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden, zoals heetstook, groenbemesters en plantversterkers/biostimulanten. Na de presentaties is er een rondgang in kleine groepen om het gepresenteerde te demonstreren (schuimen, heetstook, druppelverdeling, ecoploeg) en in veldproeven: heetstook in lelie, plantversterkers / biostimulanten in dahlia en groenbemesters. In de ontvangstruimte is een netwerkplein met leveranciers van toepassingstechniek en groene middelen.

2. Verlengingsavond LTO Noord, afdeling Stedebroec en Westfriesland, donderdag 26 september 2019,19.30-22.30 uur               (zaal open 19.00 uur)

Locatie: zie uitnodiging                                                                                                                                                                                            NB! Deze bijeenkomst is uitsluitend bestemd voor leden van LTO Noord, afdeling Stedebroec en Westfriesland

Thema van de avond: Gewasbescherming in de toekomst

Verlenging in het thema Veiligheid & techniek (onder voorbehoud van goedkeuring voor dit thema)

Deze avond zal uit twee delen bestaan, waarin de volgende onderwerpen afzonderlijk van elkaar besproken zullen worden.

1.            Driftarme bespuiting (Wim Kooiman – Nanne Kooiman Mechanisatie)

2.            Gewasbescherming in de toekomst (Mark Ermers – Bayer Crop Science)

Kosten
De kosten bedragen bij digitale aanmelding vooraf € 35,00, vrijgesteld van BTW.
Bij aanmelding op de dag zelf zijn de kosten € 45,00, vrijgesteld van BTW, onder voorbehoud dat er nog plaats is (max. 2 x 25 personen)

 


Informatie