Informatie


Open dagen - Licentieverlengingen Gewasbescherming

Licentieverlengingen Gewasbescherming

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis

Inleiding en inhoud

De Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzorgt regelmatig bij open dagen van bedrijven en instellingen de registratie van de deelnemers voor het verlengen van hun spuitlicentie. U kunt zich inschrijven voor een bepaald evenement door helemaal onderaan deze pagina op de datum van het evenement te klikken en het aanmeldingsformulier in te vullen.         

Datum, locatie en inhoud

1. Open dag Lelie GMN, Breezand vrijdag 30 augustus 2019, 09.15-12.30 of 13.00-16.15 uur. Het maakt voor de aanmelding niet uit of u ’s morgens of ’s middags komt. Locatie: Proeftuin Innoventis, Zandvaart 5A, 1764 NJ Breezand.
Inhoud : Thema Veiligheid & Techniek. Doelgroep: Bloembollentelers.
Per 1 januari 2020 worden nieuwe voorschriften m.b.t. spuittechniek en driftreductie van kracht. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe richtlijnen toegelicht. Daarbij wordt besproken met welke technieken en maatregelen aan de richtlijnen kan worden voldaan. Daarna worden tijdens een groepsgewijze begeleide rondgang een aantal veldspuit systemen gedemonstreerd en toegelicht. Ook de doppenkeuze komt ter sprake. Ook is er een rondgang langs de veldproeven in lelie en zantedeschia, met o.a. aandacht voor vuur- en virusbestrijding. Er worden resultaten van de veldproeven met de voorjaarsgewassen getoond. Op de informatiemarkt staan diverse fabrikanten met onderwerpen als bolontsmetting met ECA, Gewasbescherming van Natuurlijke Oorsprong en precisielandbouw. Holland Fyto laat de mogelijkheden van driftreductie zien door gebruik van hulpstoffen.

2. Open dag GMN Voorhout dinsdag 10 september 2019, 14.30 - 18.00 uur. Locatie: GMN BV, Jacoba van Beierenstraat 128c, 2215 KX Voorhout.
Inhoud:  Tema Veiligheid & Techniek. Doelgroep: Bloembollentelers.
Per 1 januari 2020 worden nieuwe voorschriften m.b.t. spuittechniek en driftreductie van kracht. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe richtlijnen toegelicht. Daarbij wordt besproken met welke technieken en maatregelen aan de richtlijnen kan worden voldaan. Daarna worden tijdens een groepsgewijze begeleide rondgang een aantal veldspuit systemen gedemonstreerd en toegelicht. Ook de doppenkeuze komt ter sprake. Ook is er een rondgang langs de veldproeven in lelie en zantedeschia, met o.a. aandacht voor vuur- en virusbestrijding. Er worden resultaten van de veldproeven met de voorjaarsgewassen getoond. Op de informatiemarkt staan diverse fabrikanten met onderwerpen als bolontsmetting met ECA, Gewasbescherming van Natuurlijke Oorsprong en precisielandbouw. Holland Fyto laat de mogelijkheden van driftreductie zien door gebruik van hulpstoffen.

3. Open dag Delphy Bloembollen Lisse, donderdag 19 september 2019, 13.30 - 16.30 uur
Locatie: Proeftuin Delphy Bloembollen, Heereweg 466, 2161 DH Lisse.
Inhoud: Thema Veilighed & Techniek. Doelgroep: Bloembollentelers.
Per 1 januari 2020 worden nieuwe voorschriften m.b.t. spuittechniek en driftreductie van kracht. Tijdens deze bijeenkomst worden deze nieuwe richtlijnen gepresenteerd en worden technische mogelijkheden aangegeven om aan deze richtlijnen te kunnen voldoen. Daarnaast worden niet-chemische methoden aangereikt om ziekten en plagen te voorkomen of te bestrijden, zoals heetstook, groenbemesters en plantversterkers/biostimulanten. Na de presentaties is er een rondgang in kleine groepen om het gepresenteerde te demonstreren (schuimen, heetstook, druppelverdeling, ecoploeg) en in veldproeven: heetstook in lelie, plantversterkers / biostimulanten in dahlia en groenbemesters. In de ontvangstruimte is een netwerkplein met leveranciers van toepassingstechniek en groene middelen.

Kosten
D
e kosten bedragen bij digitale aanmelding vooraf € 35,00, vrijgesteld van BTW.
Bij aanmelding op de dag zelf zijn de kosten € 45,00, vrijgesteld van BTW (alleen mogelijk als het maximum aantal deelnemers nog niet is bereikt).

 


Informatie