Informatie


Training tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Data Privacy Officer (DPO)

ICT

 • Inleiding en inhoud
 • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
 • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud


Voor veel organisaties is het van groot belang – vaak zelfs verplicht -  iemand in dienst te hebben, die goed weet om te gaan met privacyvraagstukken. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland verzorgt samen met iCTS en Yesiken een klassikale training tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). In de cursus wordt uitgegaan van de taakomschrijving die de EU wettelijk heeft bepaald en die sinds 25 mei 2018 ook voor Nederland geldt.

Functionarissen voor gegevensbescherming hebben de taak om de organisatie te dienen. Ze moeten de organisatie helpen haar doelen te bereiken, zonder dat daarbij de wet AVG wordt overtreden.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) adviseert de organisatie bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en plannen (privacy by design) en weet wat er geregeld moet worden bij uitbesteding, ketenautomatisering, SaaS en Clouddiensten en het delen van persoonsgegevens. De FG moet vooral weten welke mogelijkheden de wet- en regelgeving biedt. Verder helpen ze de organisatie om menselijke missers te voorkomen, zodat ze geen last hebben van reputatieschade, boetes of andere zaken.


Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor iedereen die verantwoordelijkheid heeft voor verwerking van en bescherming van persoonsgegevens, zoals (toekomstige) privacy officers, Data Protection Officers, compliance officers, HR-managers/medewerkers, bedrijfsjuristen. Daarnaast kunt u denken aan contractmanagers, managers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van ICT-diensten of ZZP’ers die zich willen laten inhuren als privacy officer.

Na afloop van de cursus kent u alle begrippen die te maken hebben met de AVG. U heeft voldoende kennis om uw collega’s en het management te informeren over de AVG. 

Inhoud

De volgende onderwerpen komen onder andere aan de orde:

 • ·        Basisbegrippen;
 • ·        Privacy compliance scan;
 • ·        Ketens van verwerking van persoonsgegevens;
 • ·        Big data en datahandel;
 • ·        Meldplicht datalekken;
 • ·        Privacy by design en default;
 • ·        Privacybeleid;
 • ·        Privacy Awareness;
 • ·        Privacy impact analyse.


Duur training: 2 dagen.U kunt zich via onderstaande data aanmelden door te kiezen voor een startdatum.

Informatie