Informatie


Training tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) / Data Privacy Officer (DPO)

ICT

  • Inleiding en inhoud
  • Toelatingsvoorwaarden en voorkennis
  • Certificering/diplomering

Inleiding en inhoud

In de klassikale training tot Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de Onderwijsgroep Noordwest-Holland i.s.m. iCTS en Yesiken, wordt uitgegaan van de taakomschrijving die de EU wettelijk heeft bepaald en die vanaf 25 mei 2018 ook voor Nederland geldt.

Voor veel organisaties is het van groot belang – in veel gevallen zelfs verplicht -  iemand in dienst te hebben, die goed weet om te gaan met de problematiek rond privacy. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) kan uw organisatie door de voorbereiding loodsen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die per 25 mei 2018 in werking is getreden. Door alle ophef rond het onderwerp is de aandacht sterk gericht op alles wat niet mag en wordt de Functionaris voor Gegevensbescherming vaak gezien als een verlengstuk van de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is echter geenszins de bedoeling, zoals ook blijkt uit de nieuwe EU verordening. De Functionaris voor Gegevensbescherming heeft tot taak de organisatie te dienen. Hij moet de organisatie helpen haar doelen te bereiken, zonder dat daarbij de wet wordt overtreden.

De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) adviseert de organisatie op dit punt bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en plannen (privacy by design) en weet wat er geregeld moet worden bij uitbesteding, ketenautomatisering, SaaS en Clouddiensten en het delen van persoonsgegevens. Hij/zij moet vooral weten welke mogelijkheden de wet- en regelgeving biedt. Verder helpt de Functionaris voor Gegevensbescherming de organisatie om menselijke missers met het risico op reputatieschade, boetes of op zijn minst veel gedoe, te voorkomen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor iedereen die verantwoordelijkheid heeft voor verwerking van en bescherming van persoonsgegevens, zoals (toekomstige) Privacy officers, Data Protection Officers, Compliance Officers, HR managers/medewerkers, Bedrijfsjuristen of contractmanagers, managers die verantwoordelijk zijn voor de inkoop van ICT-diensten, ZZP-ers die zich willen laten inhuren als Privacy officer.

Inhoud
o.a. Basisbegrippen, Privacy compliance scan, Ketens van verwerking van persoonsgegevens, Big data en datahandel
Meldplicht datalekken, Privacy by design en default, Privacybeleid, Privacy Awareness, Privacy impact analyse.

Duur training: 2 dagen.
Zeist: 28 & 29 mei 2019


U kunt zich via onderstaande data aanmelden door te kiezen voor een startdatum.

Informatie