Cursusagenda


Erkenning van Verworven Competenties

Leren doet u elke dag, uw hele leven lang. Niet alleen via het onderwijs of cursussen. Maar ook tijdens het werk en in het dagelijks leven. Al die kennis en vaardigheden kunnen we verwerken in een EVC: een Erkenning van Verworven Competenties. We noemen dit ook wel een Ervaringscertificaat. Zo’n certificaat is een erkenning, maar laat ook zien op welke punten u zich nog moet of kan ontwikkelen.

Denk aan een EVC-traject als u

 • door nieuwe wettelijke eisen een diploma nodig heeft;
 • werkzaamheden uitvoert van een hoger niveau dan uw opleiding;
 • een opleiding wil, maar niet langer wil leren dan noodzakelijk;
 • wilt overstappen naar een ander functie of een ander bedrijf.

Wat hebt u aan een EVC?

 • Betere positie op de arbeidsmarkt
  Met uw Ervaringscertificaat kunt u potentiële werkgevers beter overtuigen van uw kwaliteiten
 • Efficiënte scholing en kwalificatie
  Als uw competenties bekend zijn, kan eventuele scholing op maat voor u worden gemaakt.  U studeert dan niet langer dan noodzakelijk.
 • Erkenning van uw kennis en werkervaring
  Met behulp van EVC kunt u een diploma of certificaat halen, zonder dat u de opleiding niet heeft gevolgd.

Wij verzorgen een EVC-traject voor u, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, welzijn  en techniek. Lees hoe dat in zijn werk gaat.Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met de afdeling Bedrijfsopleidingen, telefoon (0223) 611 310. Meer informatie is ook te vinden op

Cursusagenda
Het laatste nieuws

Het laatste nieuws
Onderwijsgroep Noordwest-Holland
Postbus 250, 1780 AG Den Helder

Telefoon: (0223) 611 310
info@onderwijsgroepnwh.nl
Voordelen EVC

 • Efficiënte scholing en kwalificatie
  Door uw competenties in kaart te brengen, kan eventuele scholing op uw persoonlijke behoefte worden afgestemd.
  U studeert dus niet langer dan noodzakelijk.
 • Erkenning van uw kennis en werkervaring
  Met behulp van EVC kunt u een diploma of certificaat behalen, terwijl u die opleiding niet heeft gevolgd.
 • Vergroten van uw loopbaanperspectief
  Door EVC krijgt u beter inzicht in uw mogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling.
 • Verbetering van uw positie op de arbeidsmarkt
  Met uw Ervaringscertificaat kunt u potentiële werkgevers beter overtuigen van uw capaciteiten en competenties

Toepasbaarheid EVC

Een EVC-procedure is toepasbaar in verschillende situaties. Bijvoorbeeld als uw werknemer:

 • door wijziging of invoering van wettelijke eisen een bepaald diploma nodig heeft
 • over veel ervaring beschikt, maar niet over de juiste of verouderde diploma’s
 • werkzaamheden uitvoert die op een hoger niveau liggen dan zijn/haar opleidingsniveau
 • behoefte heeft aan een vervolgopleiding ‘op maat’, en dus niet langer wil studeren dan strikt noodzakelijk
 • wenst door te stromen naar een andere functie en/of werkzaamheden binnen het bedrijf of door reorganisatie de overstap moet maken naar een andere werkkring (in- en externe mobiliteit)

Uiteraard kan EVC ook van toepassing zijn op een groep werknemers.

Uitvoering EVC-procedure
In het intakegesprek wordt bepaald of een EVC-procedure voor de kandidaat zinvol is en past in het loopbaandoel van de kandidaat.

Is dit niet het geval dan wordt de procedure gestopt en wordt € 150,00 in rekening gebracht. Vrijwilligheid, motivatie en inzet zijn voorwaarden van deelname. Over bevindingen uit het EVC-traject wordt uitsluitend met de deelnemer gecommuniceerd. Het verstrekken van bevindingen of het verstrekken van het Ervaringscertificaat aan derden vindt alleen plaats met toestemming van de deelnemer. Een klachten- en bezwaarprocedure EVC is aanwezig. De doorlooptijd van de EVC-procedure bedraagt 4 maanden na het sluiten van de EVC-overeenkomst. De te verwachten investering in tijd is per persoon verschillend. De tijdinvestering ziet er als volgt uit: intakegesprek (2 uur), portfolio-opbouw (individueel, 2 - 12 weken) en het assessment (4 - 6 uur in periode van 8 weken). Afspraken met de deelnemer worden vastgelegd in de EVC-overeenkomst. De deelnemer dient te beschikken over een internettoegang vanwege het gebruik van een gedigitaliseerd portfolio.

Vervolg na de EVC-procedure

Op basis van het Ervaringscertificaat (EVC-rapportage) kunt u bij elk ROC verzilvering aanvragen voor de erkende competenties. De verzilvering kan bestaan uit een diploma of certificaten en/of vrijstellingen. Ook kan op basis van het Ervaringscertificaat een maatwerk opleidingstraject of een persoonlijk ontwikkelplan worden gemaakt.