Cursusagenda


Scholing BIG Herregistratie Verpleegkundigen

Herregistratie Verpleegkundige

Werkt u als verpleegkundige? Dan moet u zich herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. (zie ook website MBO Raad

Voor de herregistratie heeft het ministerie van VWS twee criteria vastgesteld:

1. Werkervaringseis:
De minimale werkervaringseis voor herregistratie is 2080 uur bruto, inclusief zes weken ziekteverzuim, vakantie, zwangerschapsverlof, zorg-, studie- en buitengewoon verlof. Dit houdt in: minimaal één dag per week werken gedurende vijf jaar (1840 uur netto). Voldoet u hier niet aan? Dan moet u zich herregistreren.

2. Scholingseis:
Werkt u niet of haalt u de werkervaringseis (urennorm) niet? Dan kunt u een scholingstraject volgen, voorbereidend op een examen, om in aanmerking te komen voor herregistratie. 

Wanneer u dus niet rechtstreeks via de werkervaringseis kunt registreren, moet u het landelijke examen doen. Voor informatie met betrekking tot examinering klik hier

Voorafgaande aan het examen kunt u scholing volgen om goed voorbereid het examen te kunnen uitvoeren. De Onderwijsgroep Noordwest-Holland/ROC Kop van Noord-Holland, biedt de scholing aan samen met het Nova College en het Regio College.                
De aanmeldingen verlopen via het Nova College. Zie ook website Nova College.

Wil jij je aanmelden voor de scholing herregistratie BIG? Mail je gegevens naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 21 37 38.

Voor oefenvragen BIG herregistratie zie deze pagina.

  • Modules en kosten
  • Quickscan
  • Toelatingsvoorwaarden
  • Startdata

De geheel nieuwe scholing is op landelijk niveau samengesteld door middel van modules. Aan iedere module zit een aparte vaste kostprijs per persoon verbonden.

Overzicht scholingsmodulen, studiebelasting en prijs per module


Modulen

Begeleid

Onbegeleid

Examinering

Totaal

Kosten

1

Het afnemen van een anamnese

6,0

11,0


17,0

€ 130,00

2

Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen

10,5

22,5


33,0

€ 250,00

3

Het opstellen van een verpleegplan

6,0

11,0


17,0

€ 130,00

4

Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg

18,0

41,0


59,0

€ 435,00

5

Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg

3,5

6,0


9,5

€   75,00

6

De professionele ontwikkeling

6,0

11,0


17,0

€ 130,00

7

Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg

3,5

6,0

 

9,5 

€   75,00

8

Het bieden van goede kwaliteit van zorg

3,5

6,0

 

9,5

€   75,00


Branchespecifieke module

10,0

22,5

 

32,5

€  250,00


Examen4,0

4,0

€ 450,00


 Totaal

67,0

137,0

4,0

204

€ 2.000,00


Klik hier voor het scholingsmodel. Hier kunt u per module vinden van de inhoud is.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling bedrijfsopleidingen, telefoon (0223) 611 310 of via onderstaande knop informatie aanvragen.

Cursusagenda
Het laatste nieuws

Het laatste nieuws
Onderwijsgroep Noordwest-Holland
Postbus 250, 1780 AG Den Helder

Telefoon: (0223) 611 310
info@onderwijsgroepnwh.nl